Để học tốt Toán lớp 3 - Giải bài tập Toán lớp 3 - Hướng dẫn giải sách bài tập Toán lớp 3 - DeHocTot.com

Mục lục - Để học tốt lớp 3 - Sách bài tập lớp 3 - Toán lớp 3


TOÁN LỚP 3 TẬP 1
1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

Bài 1. Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

Bài 2. Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)

Bài 4. Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Bài 6. Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Bài 14. Xem đồng hồ (tiếp theo)

2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000

Bài 19. Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

Bài 20. Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)

Bài 24. Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Bài 26. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Bài 28. Phép chia hết và phép chia có dư

Bài 32. Gấp một số lên nhiều lần

Bài 41. Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke

Bài 43. Bảng đơn vị đo độ dài

Bài 46. Thực hành đo độ dài (tiếp theo)

Bài 48. Bài toán giải bằng hai phép tính

Bài 49. Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)

Bài 53. Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

Bài 55. So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Bài 57. Bảng chia 8

Bài 59. So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

Bài 67. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Bài 68. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Bài 69. Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Bài 70. Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Bài 75. Làm quen với biểu thức

Bài 76. Tính giá trị của biểu thức

Bài 77. Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)

Bài 79. Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)

VỞ BÀI TẬP TOÁN 3 TẬP 2
3. CÁC SỐ ĐẾN 10 000

Bài 88. Các số có bốn chữ số

Bài 93. Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

Bài 95. So sánh các số trong phạm vi 10 000

Bài 97. Phép cộng các số trong phạm vi 10 000

Bài 99. Phép trừ các số trong phạm vi 10 000

Bài 104. Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính

Bài 105*. Vẽ trang trí hình tròn

Bài 106. Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

Bài 108. Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)

Bài 115. Làm quen với chữ số La Mã

Bài 119. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

4. CÁC SỐ ĐẾN 100 000

Bài 127. Các số có năm chữ số

Bài 129. Các số có năm chữ số (tiếp theo)

Bài 132. So sánh các số trong phạm vi 100 000

Bài 135. Diện tích của một hình

Bài 136. Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông

Bài 137. Diện tích hình chữ nhật

Bài 141. Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

Bài 143. Phép trừ các số trong phạm vi 100 000

Bài 147. Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

Bài 153. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)

5. ÔN TẬP CUỐI NĂM

Bài 162. Ôn tập về đại lượng

Tự kiểm tra - Ôn tập cuối năm

de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.