Xã hội Văn Lang có những tấng lớp nào? Em thử vẽ sơ đồ thể hiện các tầng lớp đó - Xã hội Văn Lang có các tầng lớp:- Đứn... DeHocTot.com

Xã hội Văn Lang có những tấng lớp nào? Em thử vẽ sơ đồ thể hiện các tầng lớp đó

Lịch sử


Xã hội Văn Lang có các tầng lớp:

- Đứng đầu nhà nước có vua. gọi là Hùng Vương. Giúp vua Hùng cai quản đất nước có các lạc hầu, lạc tướng. Vua, lạc hầu, lạc tướng thuộc tầng lớp giàu có trong xã hội. Dân thường thì được gọi là lạc dân. Tầng lớp thấp kém, nghèo hèn nhất là nô tì.

Sơ đồ nhà nước Văn Langde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay