Bài 1 trang 95 SGK Địa lí 5 - Dựa vào hình 3. cho biết các ngành công n... DeHocTot.com

Bài 1 trang 95 SGK Địa lí 5

Địa lí


Dựa vào hình 3. cho biết các ngành công nghiệp khai thác dầu, than, a-pa-tít có ở những đâu.


GỢI Ý LÀM BÀI

-Công nghiệp khai thác than: Quảng Ninh.

-Công nghiệp khai thác dầu mỏ: Hồng Ngọc, Rạng Đông, Bạch Hổ, Rồng, Đại Hùng.

-Công nghiệp khai thác a-pa-tit: Cam Đường.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay