Dựa vào bảng sau, hãy cho biết thành phần dân cư của châu Mĩ. - ... DeHocTot.com

Dựa vào bảng sau, hãy cho biết thành phần dân cư của châu Mĩ.

Địa lí


Dựa vào bảng sau, hãy cho biết thành phần dân cư của châu Mĩ.


GỢI Ý LÀM BÀI

Thành phần dân cư của châu Mĩ là:

- Người Anh-điêng

- Người gốc Âu

- Người gốc Phi

- Người gốc Á

- Người laide-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay