Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết diện tích của châu Âu, so sánh với châu Á. - ... DeHocTot.com

Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết diện tích của châu Âu, so sánh với châu Á.

Địa lí


Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết diện tích của châu Âu, so sánh với châu Á.


GỢI Ý LÀM BÀI

Diện tích của châu Âu là 10 triệu km2, nhỏ bằng 1/4 diện tích châu Á (44 triệu km2)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay