Dựa vào hình 1, cho biết tên các châu lục và đại dương mà châu Á tiếp giáp. - ... DeHocTot.com

Dựa vào hình 1, cho biết tên các châu lục và đại dương mà châu Á tiếp giáp.

Địa lí


Dựa vào hình 1, cho biết tên các châu lục và đại dương mà châu Á tiếp giáp.


GỢI Ý LÀM BÀI

Tên các châu lục và đại dương mà châu Á tiếp giáp là:

– Vị trí địa lí và giới hạn Châu Á dài từ gần cực Bắc tới quá Xích đạo, ba phía giáp biển và đại dương như Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương.

– Châu Á giáp châu Âu, châu Phi, châu Đại Dương, châu Mĩ.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay