Dựa vào hình 1, hãy chỉ và đọc tên: Các dãy núi thấp và cao nguyên ở phía đông. - ... DeHocTot.com

Dựa vào hình 1, hãy chỉ và đọc tên: Các dãy núi thấp và cao nguyên ở phía đông.

Địa lí


Dựa vào hình 1, hãy chỉ và đọc tên: Các dãy núi thấp và cao nguyên ở phía đông.


GỢI Ý LÀM BÀI

Các dãy núi thấp và cao nguyên ở phía đông là:

- A-pa-lát

- Bra-xin.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay