Dựa vào hình 1, hãy chỉ và đọc tên: Hai đồng bằng lớn ở giữa. - Dựa vào hình 1, hãy chỉ và đọc tên: Ha... DeHocTot.com

Dựa vào hình 1, hãy chỉ và đọc tên: Hai đồng bằng lớn ở giữa.

Địa lí


Dựa vào hình 1, hãy chỉ và đọc tên: Hai đồng bằng lớn ở giữa.


GỢI Ý LÀM BÀI

- Đồng bằng Trung tâm

- Đồng bằng A-ma-dôn.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay