Dựa vào hình 1 và quả Địa cầu: Đọc tên và chỉ vị trí một số đảo, quần đảo thuộc châu Đại Dương. - Dựa vào hình 1 và quả Địa cầu: Đọc ... DeHocTot.com

Dựa vào hình 1 và quả Địa cầu: Đọc tên và chỉ vị trí một số đảo, quần đảo thuộc châu Đại Dương.

Địa lí


Dựa vào hình 1 và quả Địa cầu: Đọc tên và chỉ vị trí một số đảo, quần đảo thuộc châu Đại Dương.


GỢI Ý LÀM BÀI

Một số đảo, quần đảo thuộc châu Đại Dương:

- Đảo Niu Ghi-nê

- Đảo Va-nu-a-tu

- Quần đảo Bi-xmác

- Quần Đảo Gin-bede-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay