Dựa vào hình 4, hãy so sánh sản lượng thuỷ sản của năm 1990 và năm 2003. - Dựa vào hình 4, hãy so sánh sản lượng t... DeHocTot.com

Dựa vào hình 4, hãy so sánh sản lượng thuỷ sản của năm 1990 và năm 2003.

Địa lí


Dựa vào hình 4, hãy so sánh sản lượng thuỷ sản của năm 1990 và năm 2003.

 

GỢI Ý LÀM BÀI

Theo hình 4, sản lượng khai thác và nuôi trồng của 2 năm 1990 và 2003 có sự thay đổi.

– Sản lượng thủy sản khai thác: Tăng từ 729 – 1856 nghìn tấn.

– Sản lượng thủy sản nuôi trồng: Tăng từ 162 – 1003 nghìn tấn.

=>Nhìn chung, qua hai năm sản lượng thủy sản đánh bắt lớn hơn sản lượng thủy sản nuôi trồng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay