Hoàn thành thông tin về hai châu lục. - Hoàn thành thông tin về hai châu lục. ... DeHocTot.com

Hoàn thành thông tin về hai châu lục.

Địa lí


Hoàn thành thông tin về hai châu lục.

GỢI Ý LÀM BÀI
1. Châu Á
– Diện tích: Rộng 44 triệu km2, lớn nhất trong các châu lục.
– Khí hậu: Có đủ các đới khí hậu, từ nhiệt đới đến ôn đới và hàn đới.
– Địa hình: Núi và cao nguyên chiếm 3/4 diện tích, có đỉnh Ê-vơ-rét cao nhất thế giới.
– Chủng tộc: Đa số là người da vàng.
– Hoạt động kinh tế: Làm nông nghiệp là chính.

2. Châu Âu
– Diện tích: Rộng 10 triệu km2.
– Khí hậu: Chủ yếu ở đới khí hậu ôn hòa.
– Địa hình: Đồng bằng chiếm 2/3 diện tích, kéo dài từ tây sang đông.
– Chủng tộc: Chủ yếu là người da trắng.
– Hoạt động kinh tế: Hoạt động công nghiệp phát triển.


de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay