Quan sát hình 1, cho biết châu Mĩ giáp với những đại dương nào. - Quan sát hình 1, cho biết châu Mĩ giáp vớ... DeHocTot.com

Quan sát hình 1, cho biết châu Mĩ giáp với những đại dương nào.

Địa lí


Quan sát hình 1, cho biết châu Mĩ giáp với những đại dương nào.


GỢI Ý LÀM BÀI

Châu Mĩ giáp với những đại dương:

- Phía Bắc giáp Bắc Băng Dương

- Phía Tây giáp Thái Bình Dương

- Phía Đông giáp Đại Tây Dương.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay