Quan sát hình 1, cho biết loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất trong việc chuyên chở hàng hoá. - Quan sát hình 1, cho biết loại hình vận t... DeHocTot.com

Quan sát hình 1, cho biết loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất trong việc chuyên chở hàng hoá.

Địa lí


Quan sát hình 1, cho biết loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất trong việc chuyên chở hàng hoá.


GỢI Ý LÀM BÀI

Loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất trong việc chuyên chở hàng hoá là: đường ô tô (cao nhất, 175,9 triệu tấn, năm 2003).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay