Quan sát hình 1, em hãy: Đọc tên các cao nguyên và bồn địa ở châu Phi. - Quan sát hình 1, em hãy: Đọc tên các cao n... DeHocTot.com

Quan sát hình 1, em hãy: Đọc tên các cao nguyên và bồn địa ở châu Phi.

Địa lí


Quan sát hình 1, em hãy: Đọc tên các cao nguyên và bồn địa ở châu Phi.


GỢI Ý LÀM BÀI

Tên các cao nguyên và bồn địa ở châu Phi:

- Cao nguyên: Ê-ti-ô-pi, Đông Phi

- Bồn địa: Nin Thượng, Côn-gô, Ca-la-ha-ride-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay