Quan sát hình 1, em hãy: Tìm và đọc tên các sông lớn của châu Phi. - Quan sát hình 1, em hãy: Tìm và đọc tên c... DeHocTot.com

Quan sát hình 1, em hãy: Tìm và đọc tên các sông lớn của châu Phi.

Địa lí


Quan sát hình 1, em hãy: Tìm và đọc tên các sông lớn của châu Phi.


GỢI Ý LÀM BÀI

Tên các sông lớn của châu Phi: Nin, Ni-giê, Côn-gô, Dăm-be-dide-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay