Quan sát hình 1, hãy: Nêu tên những nước giáp phần đất liền của nước ta. - Quan sát hình 1, hãy: Nêu tên những nướ... DeHocTot.com

Quan sát hình 1, hãy: Nêu tên những nước giáp phần đất liền của nước ta.

Địa lí


Quan sát hình 1, hãy: Nêu tên những nước giáp phần đất liền của nước ta.

GỢI Ý LÀM BÀI

Những nước giáp phần đất liền của nước ta là:

- Phía Bắc: Trung Quốc

- Phía Tây: Lào, Cam-pu-chiade-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay