Quan sát hình bên: Cho biết số dân từng năm của nước ta. - Quan sát hình bên: Cho biết số dân từng ... DeHocTot.com

Quan sát hình bên: Cho biết số dân từng năm của nước ta.

Địa lí


Quan sát hình bên: Cho biết số dân từng năm của nước ta.

GỢI Ý LÀM BÀI

Số dân từng năm của nước ta là:

+ Năm 1979 : 52,7 triệu người

+ Năm 1989 : 64, 4 triệu người.

+ Năm 1999 : 76, 3 triệu người.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay