Quan sát hình bên: Nêu nhận xét về sự tăng dân số của nước ta. - Quan sát hình bên: Nêu nhận xét về sự t... DeHocTot.com

Quan sát hình bên: Nêu nhận xét về sự tăng dân số của nước ta.

Địa lí


Quan sát hình bên: Nêu nhận xét về sự tăng dân số của nước ta.

GỢI Ý LÀM BÀI

Từ năm 1979 - 1989 dân số nước ta tăng : 11, 7 triệu người

Từ năm 1989 - 1999 dân số nước ta tăng: 11,9 triệu người

Nhận xét về sự gia tăng dân số ở nước ta: Dân số nước ta tăng nhanh, bình quân mỗi năm tăng thêm hơn một triệu người.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay