Để học tốt Tiếng việt lớp 5 - Giải bài tập Tiếng việt lớp 5 - Hướng dẫn giải sách giáo khoa Tiếng việt lớp 5 - DeHocTot.com

Mục lục - Để học tốt lớp 5 - Sách giáo khoa lớp 5 - Tiếng việt lớp 5


VIỆT NAM - TỔ QUỐC EM
Tuần 1. Việt Nam - Tổ quốc em

Kể chuyện: Lý Tự Trọng

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa - Tuần 1

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh - Tuần 1

Tuần 2. Việt Nam - Tổ quốc em

Chính tả: Nghe - viết: Lương Ngọc Quyến

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tổ quốc

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh - Tuần 2

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa - Tuần 2

Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tuần 3. Việt Nam - Tổ quốc em

Chính tả: Nhớ - viết: Thư gửi các học sinh

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân dân

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia - Tuần 3

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh - Tuần 3

CÁNH CHIM HÒA BÌNH
Tuần 4. Cánh chim hòa bình

Tập đọc: Những con sếu bằng giấy

Tuần 5. Cánh chim hòa bình

Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê - Tuần 5

Tuần 6. Cánh chim hòa bình

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hữu nghị - Hợp tác

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia - Tuần 6

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh - Tuần 6

CON NGƯỜI VỚI THIÊN NHIÊN
Tuần 7. Con người với thiên nhiên

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh - Tuần 7

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh - Tuần 7

Tuần 8. Con người với thiên nhiên

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc - Tuần 8

Tập làm văn - Luyện tập tả cảnh - Tuần 8

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa - Tuần 8

Tuần 9. Con người với thiên nhiên

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia - Tuần 9

Tập làm văn: Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận

Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận - Tuần 9

GIỮ LẤY MÀU XANH
Tuần 11. Giữ lấy màu xanh

Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh - Tuần 11

Tập làm văn: Luyện tập làm đơn - Tuần 11

Tuần 12. Giữ lấy màu xanh

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc - Tuần 12

Tuần 13. Giữ lấy màu xanh

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia - Tuần 13

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường

VÌ HẠNH PHÚC CON NGƯỜI
Tuần 14. Vì hạnh phúc con người

Chính tả: Nghe - viết Chuỗi ngọc lam

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại

Tuần15. Vì hạnh phúc con người

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc - Tuần 15

Tập làm văn: Luyện tập tả người

Tuần 16. Vì hạnh phúc con người

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia - Tuần 16

Tuần 17. Vì hạnh phúc con người
NGƯỜI CÔNG DÂN
Tuần 19. Người công dân

Chính tả (Nghe - viết): Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực

Tập đọc: Người công dân số Một (Tiếp theo)

Tập làm văn: Luyện tập tả người (dựng đoạn mở bài)

Tập làm văn: Luyện tập tả người (dựng đoạn kết bài)

Tuần 20. Người công dân

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Tuần 21. Người công dân

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

VÌ CUỘC SỐNG THANH BÌNH
Tuần 22. Vì cuộc sống thanh bình

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Tuần 23. Vì cuộc sống thanh bình

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật từ - An ninh

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Tuần 24. Vì cuộc sống thanh bình

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật tự - an ninh

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng

NHỚ NGUỒN
Tuần 25. Nhớ nguồn

Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ

Luyện từ và câu: Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu

Tuần 26. Nhớ nguồn

Chính tả (Nghe-Viết): Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động

Luyện từ và câu: Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu

Tuần 27. Nhớ nguồn

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối

NAM VÀ NỮ
Tuần 29. Nam và nữ

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than)

Tuần 30. Nam và nữ
Tuần 31. Nam và nữ
NHỮNG CHỦ NHÂN TƯƠNG LAI
Tuần 32. Những chủ nhân tương lai
Tuần 33. Những chủ nhân tương lai

Tập đọc: Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu ( Dấu ngoặc kép)

Tuần 34. Những chủ nhân tương lai

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Quyền và bổn phận

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang)

Các thể loại văn tham khảo lớp 5

Luyện tập: Tập làm văn lớp 5

Kể chuyện, thuật chuyện

de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.