Để học tốt Toán lớp 5 - Giải bài tập Toán lớp 5 - Hướng dẫn giải sách bài tập Toán lớp 5 - DeHocTot.com

Mục lục - Để học tốt lớp 5 - Sách bài tập lớp 5 - Toán lớp 5


TOÁN LỚP 5 TẬP 1
CHƯƠNG 1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

Bài 1. Ôn tập Khái niệm về phân số

Bài 2. Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số

Bài 3. Ôn tập: So sánh hai phân số

Bài 4. Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo)

Bài 7. Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số

Bài 8. Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số

Bài 16. Ôn tập và bổ sung về giải toán

Bài 18. Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)

Bài 21. Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài

Bài 22. Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài

Bài 24. Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông

Bài 25. Mi-li-mét vuông - Bảng đơn vị đo diện tích

CHƯƠNG 2. SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

Bài 33. Khái niệm số thập phân (tiếp theo)

Bài 34: Hàng của số thập phân - Đọc, viết số thập phân

Bài 37. So sánh hai phân số thập phân

Bài 40. Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

Bài 42. Viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

Bài 43. Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân

Bài 50. Tổng nhiều số thập phân

Bài 52. Trừ hai số thập phân

Bài 55. Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Bài 56. Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,.....

Bài 58. Nhân một số thập phân với một số thập phân

Bài 63. Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

Bài 65. Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,...

Bài 66. Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

Bài 68. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Bài 70. Chia một số thập phân cho một số thập phân

Bài 75. Giải toán về tỉ số phần trăm

Bài 77. Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

Bài 79. Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

Bài 83. Giới thiệu máy tính bỏ túi

Bài 84. Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC
TOÁN LỚP 5 TẬP 2
CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC

Bài 94. Hình tròn. Đường tròn

Bài 100. Giới thiệu biểu đồ hình quạt

Bài 104. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

Bài 105. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Bài 107. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

Bài 110. Thể tích của một hình

Bài 111. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối

Bài 114. Thể tích hình hộp chữ nhật

Bài 115. Thể tích hình lập phương

Bài 118*. Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu

CHƯƠNG 4. SỐ ĐO THỜI GIAN. TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

Bài 122. Bảng đơn vị đo thời gian

Bài 123. Cộng số đo thời gian

Bài 126. Nhân số đo thời gian với một số

Bài 127. Chia số đo thời gian cho một số

CHƯƠNG 5. ÔN TẬP

Bài 139. Ôn tập về số tự nhiên

Bài 146. Ôn tập về đo diện tích

Bài 147. Ôn tập về đo thể tích

Bài 148. Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích

Bài 149. Ôn tập về đo thời gian

Bài 158. Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian

Bài 159. Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình

Bài 161. Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

Bài 164. Một số dạng bài toán đã học

Bài 168. Ôn tập về biểu đồ

de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.