Câu 1, 2, 3, 4 trang 31, 32 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - Dựa vào hình 23 và hình 24 trong SGK, hãy c... DeHocTot.com

Câu 1, 2, 3, 4 trang 31, 32 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Địa lí


Dựa vào hình 23 và hình 24 trong SGK, hãy cho biết :

Câu 1. 

- Độ dài giữa ngày và đêm chênh lệch nhau như thế nào nếu càng xa Xích đạo.

- Những ngày nào trên Trái Đất mọi nơi đều có độ dài ngày đêm bằng nhau.

Trả lời:

- Càng xa xích đạo, sự chênh lệch độ dài ngắn của ngày và đêm càng cao.

Ngày 21-3, 23-9 thời gian ban ngày bằng thời gian ban đêm, bằng 12 giờ ở mọi nơi.

Câu 2

Dựa vào hình 24 trang 28 SGK và hình 9, hãy cho biết : ở vĩ độ nào có một ngày dài 24 giờ, ở vĩ độ nào có một đêm dài 24 giờ.

Trả lời:

Vào các ngày 22-6 và 22-12, các địa điểm ở vĩ tuyến 66° 33' Bắc và Nam có một ngày hoặc đêm dài suốt 24 giờ.

Câu 3

Dựa vào hình 23, trang 25 SGK, hãy tính số ngày đêm từ 21 - 3 đến 23 - 9 ; từ 23 -9 đến 21 -3

Trả lời:

- Ở hai cực Bắc - Nam số ngày hoặc đêm dài suốt 24 giờ kéo dài trong 6 tháng (từ 21 - 3 đến 23 - 9 ; từ 23 - 9 đến 21 -3)

Câu 4

Dựa vào kết quả tính được ở câu 3, kết hợp với hình 9, hãy cho biết:

-     Số ngày ở cực Bắc tương ứng với bao nhiêu ngày đêm ở Bắc bán cầu. Số đêm ở cực Nam tương ứng với bao nhiêu ngày đêm ở Nam bán cầu. Số đêm ở cực Bắc là bao nhiêu. Số ngày ở cực Nam là bao nhiêu.

-     Số ngày và số đêm ở từng cực có bằng nhau không.

Trả lời:

- Số ngày ở cực Bắc tương ứng với 180 ngày đêm ở Bắc bán cầu. Số đêm ở cực Nam tương ứng với 180 ngày đêm ở Nam bán cầu. Số đêm ở cực Bắc là 180 ngày. Số ngày ở cực Nam là 180 ngày.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay