Câu 1, 2 trang 32 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - Câu 1Đánh dấu X vào ô □ thể hiện ý e... DeHocTot.com

Câu 1, 2 trang 32 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Địa lí


Câu 1

Đánh dấu X vào ô □ thể hiện ý em cho là sai.

Do “trục” Trái Đất giữ nguyên độ nghiêng và hướng nghiêng trong khi chuyển động quanh Mặt Trời nên đã sinh ra hiện tượng

a) độ dài ngày đêm bằng nhau vào các ngày 21-3 và 23 - 9. □

b) càng gần cực sự chênh lệch ngày đêm càng rõ rệt.  □

c) ngày đêm chênh lệch lớn nhất vào các ngày 22 - 12 và 22 - 6. □

d) mỗi chí tuyến có hai lần Mặt Trời chiếu thẳng góc. □

Câu 2

Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

Từ 66°33’ trở về hai cực là khu vực có ngày hoặc đêm dài suốt 24 giờ.

Đúng   □

Sai   □

Trả lời:

Câu 1 - d

Câu 2 - đúngde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay