Câu 1 trang 16 Sách bài tập (SBT) Địa lí 4 - Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Khi v... DeHocTot.com

Câu 1 trang 16 Sách bài tập (SBT) Địa lí 4

Địa lí


Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

Khi viết toạ độ địa lí của một điểm, người ta thường viết kinh độ ở trên, vĩ độ ở dưới.

Đúng               

Sai  

Trả lời: Đúng  de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay