Câu 1 trang 20 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - Dựa vào hình 14 và 15 trong SGK, hãy : - ... DeHocTot.com

Câu 1 trang 20 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Địa lí


Dựa vào hình 14 và 15 trong SGK, hãy :

- Kể tên 3 loại kí hiệu thường dùng.

- Kể tên 3 dạng kí hiệu chủ yếu.

Trả lời:

Dựa vào hình 14 và 15 trong SGK, ta có :

- 3 loại kí hiệu thường dùng là:  

+ Kí hiệu điểm ( sân bay, cảng biển...)

+ Kí hiệu đường ( ranh giới quốc gia, tỉnh...)

+ Kí hiệu diện tích ( vùng trồng lúa, trồng cây công nghiệp...)

- 3 dạng kí hiệu chủ yếu là: 

+ Kí hiệu chữ

+ Kí hiệu tượng hình

+ Kí hiệu hình học

.com 

 

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay