Câu 1 trang 21 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - Hãy đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý... DeHocTot.com

Câu 1 trang 21 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Địa lí


Hãy đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng.

Kí hiệu nào sau đây là dạng kí hiệu tượng hình ?

a) Kí hiệu mỏ sắt là Fe

b) Kí hiệu mỏ than là hình vuông màu đen.

c) Kí hiệu cảng biển là hình mỏ neo.                                                          □

d) Hai ý b và c

Trả lời:

Chọn đáp án cde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay