Câu 1 trang 37 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - Quan sát hình 27 trong SGK Địa lí 6, hãy ch... DeHocTot.com

Câu 1 trang 37 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Địa lí


Quan sát hình 27 trong SGK Địa lí 6, hãy cho biết :

-    Địa mảng nào tách xa địa mảng Âu-Á ở phía Tây.

-    Về phía Nam, địa mảng Âu-Á xô vào những địa mảng nào.

-    Về phía Đông, địa mảng Âu-Á xô vào những địa mảng nào.

Trả lời :

-    Địa mảng tách xa địa mảng Âu-Á ở phía Tây : Mảng Bắc Mĩ

-    Về phía Nam, địa mảng Âu-Á xô vào những địa mảng : Mảng Phi và mảng Ấn Độ

-    Về phía Đông, địa mảng Âu-Á xô vào những địa mảng : Mảng Thán Bình Dươngde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay