Câu 1 trang 38 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - Dựa vào hình 11-1 hoặc hình 11-2 và đối... DeHocTot.com

Câu 1 trang 38 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Địa lí


Dựa vào hình 11-1 hoặc hình 11-2 và đối chiếu với hình 11-3, hãy cho biết 

- Người ta gọi nửa cầu nào là nửa cầu lục địa và nửa cầu nào là nửa cầu đại dương

- Giải thích vì sao các nửa cầu này lại được gọi là nửa cầu lục địa và nửa cầu đại dương

Trả lời :

Người ta gọi nửa cầu hình 11-3, bên trái là nửa cầu lục địa và nửa cầu hình 11-3, bên phải là nửa cầu đại dương

- Các nửa cầu này lại được gọi là nửa cầu lục địa và nửa cầu đại dương vì : So sánh tỉ lệ diện tích lục địa lớn hơn tỉ lệ diện tích đại dương của nửa cần này là nửa cầu lục địa và ngược lại.

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay