Câu 1 trang 41 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - Quan sát hai hình 11-1 và 11-2, hãy nói rõ n... DeHocTot.com

Câu 1 trang 41 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Địa lí


Quan sát hai hình 11-1 và 11-2, hãy nói rõ những ưu điểm của hình 11-1 so với hình 11-2 trong việc thể hiện tỉ lệ lục địa và đại dương trên Trái Đất.

Trả lời :

- Dễ quan sát, dễ tưởng tượng

- Thể hiện được tỉ lệ diện tích đại dương so với lục địa trên bản đồ một cách chính xác nhất

- Thể hiện được vị trí lục địa so với đại dương trên biển đồ

- Thể hiện được vị trí cực bắc và cực nam trên biểu đồde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay