Câu 1 trang 68 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - Dựa vào hình 22, hãy cho biết : -    Đ... DeHocTot.com

Câu 1 trang 68 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Địa lí


Dựa vào hình 22, hãy cho biết :

-    Đới nóng được giới hạn bởi những vĩ tuyến nào. Các vĩ tuyến này còn có tên gọi là gì.

-    Đới ôn đới được giới hạn bởi những vĩ tuyến nào. Các vĩ tuyến này còn tên gọi là gì.

Trả lời :

-    Đới nóng được giới hạn bởi những vĩ tuyến : vĩ tuyến 23 độ 27' Bắc và vĩ tuyến 23 độ 27' Nam . Các vĩ tuyến này còn có tên gọi là chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam.

-    Đới ôn đới được giới hạn bởi những vĩ tuyến : từ vĩ tuyến 23 độ 27' Bắc đến 66 độ 33' Bắc và từ vĩ tuyến 23 độ 27' Nam đến 66 độ 33' Nam . Các vĩ tuyến này còn tên gọi là chí tuyến Bắc, vòng cực Bắc và chí tuyến Nam, vòng cực Nam

.com 

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay