Câu 1 trang 81 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - Hãy đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý... DeHocTot.com

Câu 1 trang 81 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Địa lí


Hãy đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng nhất

Hai thành phần chính của đất là

a)   khoáng và nước.

b)   chất hữu cơ và khoáng.

c)   khoáng và không khí.

d)   chất hữu cơ và nước.

e)   chất hữu cơ và không khí.

Trả lời :

Chọn ý b)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay