Câu 1 trang 84 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - Cho biết các câu dưới đây đúng hay saia... DeHocTot.com

Câu 1 trang 84 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Địa lí


Cho biết các câu dưới đây đúng hay sai

a)    Các lớp nước, không khí và đất đá tạo thành một lớp vỏ mới liên tục quanh Trái Đất gọi là sinh vật.

Đúng 

Sai     

b)    Đất là yếu tố tự nhiên có ảnh hưởng rõ rệt đến sự phân bố thực vật.

Đúng 

Sai

Trả lời :

a) Đúng

b) Sai

 

 

 


de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay