Câu 1 trang 86 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Các ... DeHocTot.com

Câu 1 trang 86 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Địa lí


Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực vật là : khí hậu, địa hình, đất đai, bờ biển, mưa, con người,...

Đúng  

Sai 

Trả lời :

Đúngde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay