Câu 1.2 trang 41 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - Hãy cho biết : -    Các hiện tượng : ... DeHocTot.com

Câu 1.2 trang 41 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Địa lí


Hãy cho biết :

-    Các hiện tượng : uốn nếp, đứt gãy, núi lửa, động đất do nội lực hay ngoại lực

-    Các quá trình : phong hoá các loại đá, xâm thực (do nước chảy, do gió...) là do nội lực hay ngoại lực.

Trả lời :

-    Các hiện tượng : uốn nếp, đứt gãy, núi lửa, động đất do nội lực

-    Các quá trình : phong hoá các loại đá, xâm thực (do nước chảy, do gió...) là do ngoại lực.

.comde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay