Câu 1.a trang 48 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - Dựa vào hình 14 và kết hợp với những ... DeHocTot.com

Câu 1.a trang 48 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Địa lí


Dựa vào hình 14 và kết hợp với những kiến thức đã học, hãy cho biết:

-     Bình nguyên có đặc điểm gì về bề mặt địa hình và độ caò.

-     Cao nguyên có đặc điểm gì về bề mặt địa hình, sườn và độ cao.

-     Cao nguyên khác bình nguyên ở những điểm nào.

-     Các đặc điểm địa hình (đỉnh, độ cao, sườn, thung lũng) của đồi khác với của núi như thế nào.

Trả lời :

-     Bình nguyên có đặc điểm về bề mặt địa hình và độ cao :

+ Độ cao : Độ cao tuyệt đới từ 200m - 500 m

+ Gồm hai loại đồng bằng :

   Bào mòn : bề mặt hơi gợn sóng ( ví dụ : châu Âu, Canada, ...)

   Bồi tụ : Bề mặt bằng phẳng

-     Cao nguyên có đặc điểm về bề mặt địa hình, sườn và độ cao :

+ Độ cao tuyệt đới trên 500m

+ Bề mặt tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng, sườn dốc

-     Cao nguyên khác bình nguyên ở những điểm : độ cao, bề mặt địa hình

-     Các đặc điểm địa hình (đỉnh, độ cao, sườn, thung lũng) của đồi khác với của núi như thế nào.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay