Câu 1.a trang 51 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - Theo thứ tự xa dần Mặt Trời, Trái Đấ... DeHocTot.com

Câu 1.a trang 51 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Địa lí


Theo thứ tự xa dần Mặt Trời, Trái Đất là hành tinh đứng thứ

a) hai

b) ba

c) tư

d) năm

Trả lời :

Đáp án b) bade-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay