Câu 1.a trang 52 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - Hãy điền vào chỗ chấm (...) các chữ sa... DeHocTot.com

Câu 1.a trang 52 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Địa lí


Hãy điền vào chỗ chấm (...) các chữ sau : khoáng sản, quặng.

Những tích tụ các khoáng vật và các đá có ích, được con người khai thác, sử dụng vào kinh tế được gọi là ...

Khi các nguyên tố hoá học tập trung với một tỉ lệ cao thì gọi là ...

Trả lời :

Những tích tụ các khoáng vật và các đá có ích, được con người khai thác, sử dụng vào kinh tế được gọi là khoáng sản

Khi các nguyên tố hoá học tập trung với một tỉ lệ cao thì gọi là quặngde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay