Câu 1.a trang 64 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - Hãy cho biết khả năng chứa hơi nước ... DeHocTot.com

Câu 1.a trang 64 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Địa lí


Hãy cho biết khả năng chứa hơi nước của không khí sẽ thay đổi như thế nào khi :

-     Nhiệt độ không khí tăng lên.

-     Nhiệt độ không khí giảm đi.

Trả lời :

-     Nhiệt độ không khí tăng lên : lượng hơi nước của không khí chứa được càng nhiều

-     Nhiệt độ không khí giảm đi : lượng hơi nước của không khí chứa được càng giảm.

.comde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay