Câu 1.a trang 71 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - ... DeHocTot.com

Câu 1.a trang 71 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Địa lí


Dựa vào hình 23-1, hãy cho biết :

a)   Trên bản đồ có bao nhiêu lưu vực sông. Bao nhiêu hệ thống sông.

b)   Những nhánh sông nhỏ được gọi là gì. Vai trò của các nhánh sông nhỏ đối với sông chính.

c)   Các đường (các vệt kéo dài) màu thẫm trên bản đồ gọi là đường gì.

Trả lời :

a)   Trên bản đồ có 1 lưu vực sông và 3 hệ thống sông.

b)   Những nhánh sông nhỏ được gọi là phụ lưu và chi lưu . Vai trò của các nhánh sông nhỏ đối với sông chính: phụ lưu là sông nhỏ đổ nước vào sông chính; Chi lưu là các sông thoát nước đi cho sông chính

c)   Các đường (các vệt kéo dài) màu thẫm trên bản đồ gọi là sông chính.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay