Câu 1.a trang 74 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - Thế nào là lưu vực sông và hệ thống s... DeHocTot.com

Câu 1.a trang 74 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Địa lí


Thế nào là lưu vực sông và hệ thống sông

Lưu vực sông là : ...........................

Hệ thống sông là : ...........................

Trả lời :

Lưu vực sông là : diện tích đất đai cung cấp thường xuyên cho sông

Hệ thống sông là : là tập hợp sông chính cùng với phụ lưu, chi lưu hợp thành thệ thống sôngde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay