Câu 1.b trang 46 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - ... DeHocTot.com

Câu 1.b trang 46 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Địa lí


Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

 

Độ cao của các ngọn núi được ghi trên bản đồ là độ cao tương đối.

Đúng 

Sai               

Trả lời : saide-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay