Câu 1.b trang 47 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - Cho biết các câu dưới đây đúng hay saia... DeHocTot.com

Câu 1.b trang 47 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Địa lí


Cho biết các câu dưới đây đúng hay sai

a) Núi có đặc điểm là : độ cao trên 500m, đỉnh nhọn, sườn dốc, thung lũng rộng.

Đúng

Sai

b) Chỉ cần dựa vào hình dạng của đỉnh núi, sườn núi, thung lũng là người ta có thể biết đó là núi trẻ hay núi già.

Đúng

Sai

Trả lời :

a) sai

b) saide-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay