Câu 1.b trang 54 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - Cho biết câu dưới đây đúng hay sai. Nư... DeHocTot.com

Câu 1.b trang 54 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Địa lí


Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

 

Nước giữ vai trò quan trọng trong quá trình hình thành mỏ ngoại sinh.

Đúng

Sai

Trả lời :

Đúngde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay