Câu 1.b trang 70 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - Cho biết các câu dưới đây đúng hay sai.... DeHocTot.com

Câu 1.b trang 70 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Địa lí


Cho biết các câu dưới đây đúng hay sai.

a)   Bề mặt Trái Đất chia ra làm 5 đới khí hậu tương ứng với 5 vòng đai nhiệt.

Đúng

Sai 

b)   Các đới khí hậu rất phức tạp, không hoàn toàn trùng khớp với ranh giới các vòng đai nhiệt.

Đúng 

Sai

Trả lời :

a) Đúng

b) Đúngde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay