Câu 1.b trang 74 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - Cho biết các câu dưới đây đúng hay sai.... DeHocTot.com

Câu 1.b trang 74 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Địa lí


Cho biết các câu dưới đây đúng hay sai.

a)   Lưu lượng của một con sông lớn hay nhỏ tuỳ thuộc vào diện tích lưu vực của con sông đó lớn hay nhỏ.

Đúng

Sai 

b)    Con sông có thuỷ chế phức tạp nghĩa là con sông đó thường có lũ lụt rất đột ngột.

Đúng

Sai 

Trả lời :

a) Sai

b) Saide-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay