Câu 1.b trang 78 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Độ... DeHocTot.com

Câu 1.b trang 78 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Địa lí


Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

Động đất ngầm dưới đáy biển cũng sinh ra sóng biển.

Đúng

Sai 

Trả lời :

Saide-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay