Câu 2 trang 11 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - Tỉ lệ bản đồ có tử số luôn là 1, v... DeHocTot.com

Câu 2 trang 11 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Địa lí


Tỉ lệ bản đồ có tử số luôn là 1, vậy :

- Mẫu số càng lớn thì tỉ lệ của bản đồ sẽ càng lớn hay nhỏ ?

- Mẫu số càng nhỏ thì tỉ lệ của bản đồ sẽ như thế nào ?

Trả lời:

Tỉ lệ bản đồ có tử số luôn là 1, vậy :

- Mẫu số càng lớn thì tỉ lệ của bản đồ sẽ càng nhỏ

- Mẫu số càng nhỏ thì tỉ lệ của bản đồ sẽ càng lớnde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay