Câu 2 trang 12 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Muố... DeHocTot.com

Câu 2 trang 12 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Địa lí


Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

Muốn biết khoảng cách thực tế của bản đồ, người ta phải dùng cả tỉ lệ số và thước tỉ lệ

Đúng               

Sai            

Trả lời: saide-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay