Câu 2 trang 16 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - Đánh dấu X vào ô Q thể hiện ý em cho ... DeHocTot.com

Câu 2 trang 16 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Địa lí


Đánh dấu X vào ô Q thể hiện ý em cho là sai.

Toạ độ địa lí của một điểm trên bản đồ (hoặc trên quả Địa Cầu) là

a) chỗ cắt nhau của hai đường kinh tuyến và vĩ tuyến đi qua điểm đó.

b) kinh độ, vĩ độ của điểm đó                                                             

c) chỗ cắt nhau của hai đường kinh tuyến và vĩ tuyến đi qua cùng với độ cao (so với mực nước biển) của điểm đó.                             

d) chỗ cắt nhau của hai đường kinh tuyến và vĩ tuyến đi qua, cùng với độ cao tương đối của điểm đó   

Tra lời:

Chọn ý : dde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay