Câu 2 trang 21 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - ... DeHocTot.com

Câu 2 trang 21 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Địa lí


Dựa vào bảng chú giải (hình 5-1), hãy kể tên :

- Những đối tượng địa lí được biểu hiện bằng kí hiệu điểm 

- Những đối tượng địa lí được biểu hiện bằng kí hiệu đường 

- Những đối tượng địa lí được biểu hiện bằng kí hiệu diện tích 

Trả lời: 

Dựa vào bảng chú giải (hình 5-1), ta có :

- Những đối tượng địa lí được biểu hiện bằng kí hiệu điểm : Sân bay, cảng biển.

- Những đối tượng địa lí được biểu hiện bằng kí hiệu đường : Ranh giới quốc gia, Đường sắt, Đường ô tô, Sông

- Những đối tượng địa lí được biểu hiện bằng kí hiệu diện tích : Bãi tôm, Bãi cá.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay