Câu 2 trang 22 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6 - Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Các ... DeHocTot.com

Câu 2 trang 22 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Địa lí


Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.

Các đường đồng mức càng gần nhau thì địa hình càng thoải.

-  Đúng

-  Sai

Trả lời: 

Chọn đáp án : Saide-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay